Creatieve industrie in Flevoland

CREATIEVE INDUSTRIE

De creatieve industrie is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. Denk aan sectoren als beeldende kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving en softwareontwikkeling.

De creatieve industrie is als economische sector ontstaan tussen de traditionele sectoren van de economie (landbouw, industrie en dienstverlening) en de cultuursector. De laatste tijd is deze sector flink gegroeid en heeft tegenwoordig een omvang als de bouw, het onderwijs of de gezondheidszorg.


CREATIEVE INDUSTRIE IN FLEVOLAND

In Flevoland zijn meerdere broedplaatsen te vinden. Een van de grondleggers van creatieve industrie in Flevoland is de broedplaats XL De Ateliers in Dronten. Deze site gaat over deze broedplaats en de hier gevestigde culturele organisaties en ondernemers. XL De Ateliers zet zich in voor het stimuleren en ..... lees verder

X

CREATIEVE INDUSTRIE IN FLEVOLAND

In Flevoland zijn meerdere broedplaatsen te vinden. Een van de grondleggers van creatieve industrie in Flevoland is de broedplaats XL De Ateliers in Dronten.

Deze site gaat over deze broedplaats en de hier gevestigde culturele organisaties en ondernemers. XL De Ateliers zet zich in voor het stimuleren en versterken van het culturele klimaat van het platteland.

XL De Ateliers wil via kunst en cultuur een specifieke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ontspanning van mensen, aan het economisch, sociaal en ruimtelijk functioneren van het platteland en aan een veelzijdig en aantrekkelijk leefklimaat via creatieve industrie.

In de visie van XL bieden kunst en cultuur veel meer dan alleen vertier en verdieping op persoonlijk niveau. Het is een uitstekend bindmiddel tussen uiteenlopende disciplines en functies: van kunst tot wetenschap en van onderwijs naar economie. Ook nu helpen wij mensen zich te ontwikkelen. Als erkend leerbedrijf voor mbo en hbo, maar ook via onze projecten. Want soms gaat het alleen om die ene unieke ervaring die een leven lang bijblijft én richting geeft.

Als broedplaats voor de creatieve industrie bieden wij bedrijven en organisaties formules om écht te profiteren van cultuur en creativiteit. Zodat de vaak gehanteerde zinsnede ‘out of the box denken’ ook echt gaat leven. Bijvoorbeeld via innovatieve producten, meer onderscheidend vermogen en aantrekkingskracht. Voor Dronten en Flevoland biedt dit grote kansen om het vestigingsklimaat te versterken en talenten te binden. Kijk bijvoorbeeld naar het succes en effect van de Westergasfabriek in Amsterdam of de Graansilo in Rotterdam.


Route


AANBOD CREATIEVE INDUSTRIE DRONTEN

De afbeeldingen en logo’s op deze site brengen je direct naar de websites van de betreffende organisaties en ondernemingen.